De cirkel sluiten

We bevinden ons op het kantelpunt van een wereldwijde overgang naar duurzaamheid en circulariteit. Onze producten en processen komen voort uit de natuur en we zetten ons graag in voor het grotere geheel. Het is onze plicht en ons voorrecht om bij te dragen aan het welzijn van onze mensen en onze planeet.

Veiligheid

Onze collega’s, partners en bezoekers moeten veilig zijn op onze site. Vele factoren spelen hierbij een rol: het gedetailleerde onderhoud en de betrouwbaarheid van onze installaties, het nauwgezet naleven van de operationele procedures, de voortdurende aandacht voor veiligheidsgedrag en het actief vermijden van slordigheid of verminderde aandacht. Deze elementen maken van Citribel een veilige plaats om te leven, te werken en te zijn.

plant-safety-cartoon
river

Circulariteit

Citribel draagt circulariteit in haar kern. We zijn wereldwijd de enige citroenzuurproducent die suikermelasse – een bijproduct van de suikerindustrie – als primaire grondstof gebruikt. Onze unieke productieprocessen leiden tot een high-end portfolio van inherent circulaire producten, waarbij we steeds zoeken naar verdere recycling- en upcyclingmogelijkheden. We streven ernaar bij te dragen aan een schonere, betere en duurzamere wereld door ons water- en energieverbruik te verminderen. Het minimaliseren van koolstofuitstoot, het vermijden van andere afvalstromen en andere verbeterprojecten bepalen ons succes.

Energie

In 2021 is onze nieuwe warmtekrachtkoppelingsinstallatie in bedrijf. De installatie produceert energie en stoom, en recycleert de warmte die wordt gebruikt in de fermentatie- en raffinageprocessen. Overtollige energie gaat naar het gewone elektriciteitsnet. We blijven al onze processen en installaties evalueren en verbeteren om onze koolstofuitstoot verder te verminderen.

citribel-plant
citribel-employees-cleaning-street
citribel-employee-giving-blood-to-red-cross

Gemeenschap

Citribel is trots om deel uit te maken van een sterke gemeenschap. Generaties van toegewijde lokale en andere mensen hebben bijgedragen tot waar we nu staan. We zijn zeer dankbaar voor de samenwerking tussen ons bedrijf, onze buurt en de stad Tienen. We steunen de bloeddonaties van het Rode Kruis, verschillende initiatieven rond armoedebestrijding, zwerfvuilopruimacties en studentenstages.

Water

Water is een essentiële hulpbron voor de productie van citroenzuur. Om de impact op onze lokale gemeenschap en het milieu tot een minimum te beperken, verlagen we ons algemeen waterverbruik waar mogelijk. Daarbuiten houden we het natuurlijke waterecosysteem maximaal intact door ons lozingswater te recycleren en ons afvalwater biologisch te recycleren.

water-management
smiling-woman

Welzijn van de werknemers

Gezamenlijk streven we ernaar om onze collega’s een comfortabele werk- en leefomgeving te bieden. De aanschaf van een elektrische fiets, een dartwedstrijdje met de collega’s, een yogasessie of een groepswandeling worden steeds aangemoedigd, evenals tafeltennis- en tafelvoetbaltoernooien, en vele andere initiatieven.